Tours

Info

Name
Solheim Cup

Tour
LPGA Tour

País
Alemania
Fecha
Aug 18 - Aug 20

Prize money
0

Round 1 (73)
18 ago 15:00 - 19:00

Round 2 (73)
18 ago 20:00 - 23:30

Round 3 (73)
19 ago 15:00 - 19:00

Round 4 (73)
19 ago 20:00 - 23:30

Round 5 (73)
20 ago - TBA