Sets

T. Townsend
Y. Wickmayer
2 6  6 (5)  10 
Duan Ying-Ying
Wang Yafan
1 4  7 (7)  6 

Tours