Info

Sets

V. Ivakhnenko 1 6  6 (6)  6 (4) 
M. Kostyuk 2 4  7 (8)  7 (7) 

Tours