Sets

G. Muguruza Blanco 2 3  6  6 
Zhang Shuai 1 6  3  2 

Tours