Sets

K. Pliskova 2 3  6  6 
M. Kostyuk 1 6  3  2 

Tours